Sông Lô

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT Chị Phương,Bến Phà Đức Bác, Đức Bác, Sông Lô, Vĩnh Phúc Lê Thị Phương 0975975790
2 QTTN – Chị Trang,Chợ Đồng Quế, Đồng Quế, Sông Lô, Vĩnh Phúc chi trang 01687111329