Sông Hinh

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Quầy Thuốc Tiến Dũng   3  Lê Lợi, TT Hai Riêng, Sông Hinh, Phú Yên   0573858204 
2  Quầy thuốc Thanh Ca   Tân Uyên, Ealy, Sông Hinh, Phú Yên   0986133488 
3  Quầy Thuốc Như Nga   Tân Uyên, Ealy, Sông Hinh, Phú Yên   01663955235 
4  Đại Lý Hoàng Cúc   Quốc lộ 29, Tân An , eabar, Sông Hinh, Phú Yên   0966441170 
5  Quầy Thuốc Thanh Lịch   Buôn Trinh, eabar, Sông Hinh, Phú Yên   0946948627 
6  Quầy Thuốc Hoàn Thành   Buôn Trinh, Eabar, Sông Hinh, Phú Yên   0975389660