Sơn Trà

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 NT Thiện Tâm,134-Lê Tấn Trung, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng Nguyễn Thị Thanh Nga 01216569949
2 NT Phương Anh 1,262 Khúc Hạo, Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng Trần Mỹ Phương 02363918239
3 NT An Khương,152-Vân Đồn, Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng Bùi Thị Nguyệt 0905041205
4 NT Hồng Nguyệt,7- Nguyễn Phan Vinh, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng Nguyễn Thị Kim Anh 0935392778
5 NT Daphaco 115,101- Nguyễn Phan Vinh, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng Nguyễn Tuấn Thanh Hy 0905227135
6 NT Ngọc Huyền,143- Nguyễn Phan Vinh, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng Lương Thị Ngọc Huyền 0982484295
7 NT Daphaco 91,297- Ngô Quyền, Mân Thái, Sơn Trà, Đà Nẵng Võ Xuân Ngà 0936299940
8 NT Phước Thịnh 1,Kios 1,Chợ Phước Mỹ, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng Nguyễn Thành Hiếu 0934806656
9 QT Dapharco 112,122 Phan Tứ, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng Võ Thị Thuý 0905325270