Sơn Tịnh

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 ĐLý Mỹ Diệu,Khu 1, TT Sơn Tịnh, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi Nguyễn Thị Mỹ Diệu 0914250882
2 ĐL Xuân Hòa,Phú Bình, Tịnh Châu, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi Lương Minh Trí 0983378962
3 Đlý Minh Tâm,TT Sơn Tịnh, TT Sơn Tịnh, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi Nguyễn Thị Minh Tâm 0973844924