Sơn Hoà

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Quầy Thuốc Bích Hà   Tân Phú  Ngã Tư Suối Bạc, Củng Sơn, Sơn Hoà, Phú Yên   0572215788 
2  Quầy Thuốc Ngọc Linh   Sơn Hội, , Sơn Hoà, Phú Yên   0935674141 
3  Quầy Thuốc Hoàng Ngọc   Tân Hội, Sơn Hội, Sơn Hoà, Phú Yên   0965709608 
4  Đại Lý Bán Thuốc Cho Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO Phạm Thị Tuyết   Hòa Bình, Sơn Định, Sơn Hoà, Phú Yên   01247647875 
5  Đại Lý Bán Thuốc Cho Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO Sơn Định   Bình Hòa, Sơn Định, Sơn Hoà, Phú Yên   01677888750 
6  Quầy Thuốc Mỹ Tin   135 Trần Phú Thị Trấn Củng Sơn, , Sơn Hoà, Phú Yên                       –