Sơn Dương

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 Cty TNHHTMDP Hoàng Tuấn số 07,Tổ Nhân Dân Tân Bắc, Sơn Dương, Sơn Dương, Tuyên Quang Đinh Ngọc Tú 01644474899
2 CTCPDVTM Tuyên Quang số 6,KIm Xuyên, Hồng Lạc, Sơn Dương, Tuyên Quang Đỗ Hương Yên 0978216508
3 NT Nguyễn Thị Dung,Kim Xuyên, Hồng Lạc, Sơn Dương, Tuyên Quang Nguyễn Thị Dung 0967536564
4 Cty CP dược TMDV Tuyên Quang-QT số 02,QT trung tâm tổ dân phố Đăng Châu, TT Sơn Dương, Sơn Dương, Tuyên Quang Đậu Thị Thu Hiền 0979835391