Sóc Sơn

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT Đa Phúc,Số 52 Đường Núi Đôi, Sóc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội Nguyễn Thị Huyên 0438851777
2 QT Ông Hội,12 Miếu Thờ, Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội Nguyễn Thị Chiên 0975979707
3 QT Khải Loan – Ds Nguyễn Trường Giang,6 Miếu Thờ, Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội Nguyễn Thị Nghĩa 0988237906
4 QT Mai Thương,Phố Nỉ, Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội Quách Thị Mai Thương 0984030330
5 QT Nguyễn Thị Thanh,Vệ Linh, Phù Linh, Sóc Sơn, Hà Nội Nguyễn Thị Thanh 0977708809
6 QT Huy Hằng – Ds Tô Thị Hằng,Đồng Thố, Hồng Kì, Sóc Sơn, Hà Nội Tô Thị Hằng 0977569285
7 QT tư nhân,Khu Tập Thể Z117, Đông Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội Ma Thế Cường 0979946978
8 QT Minh Giang,Số 06 Đường Quốc Lộ 2, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội Lê Thị Giang 0977899387
9 QT Bích Hợp,52 Kim Anh, Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội Phùng Thị Bích Hợp 0982920097
10 QT Minh Vũ,Khối 12, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội Nguyễn Thị Huyền 01627772812
11 QT Thanh Nhàn,Số 51C – Quốc lộ 2, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội Lê Thị Thanh Nhàn 0974105245
12 QT Phương Anh,Thôn Đoài, Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội Chị Phương 0915177077
13 QT Tạ Thị Thùy,Chợ Thắng Trí, Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội Bùi Thị Thanh Nguyệt 0965865558
14 QT An Ngọc Minh,Thắng Chí, Minh Chí, Sóc Sơn, Hà Nội Trần Thị Chung 0977191165