Sa Thầy

1  Quầy Thuốc Ngọc Bé   1  Hùng Vương, Thị Trấn Sa Thầy, Sa Thầy, Kon Tum   0935821999 
2  Mỹ Giang   Sa Nghía, Sa Thầy, Sa Thầy, Kon Tum   0935599233 
3  Quầy Thuốc Tây Thành   Xã Rờ Cơi, , Sa Thầy, Kon Tum   01643678049