Quỳnh Phụ

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT Trang Linh,Xóm 2, An Lễ, Quỳnh Phụ, Thái Bình Đặng Thị Trang Linh 01688762367
2 QT Hương Qúy,Tài Gía, Quỳnh Hưng, Quỳnh Phụ, Thái Bình Trần Thị Hương 0974565156
3 QT Phương Hải,Thôn Trung Châu, An Cầu, Quỳnh Phụ, Thái Bình Trần Thị Minh Phương 01692198410