Quỳnh Lưu

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT Trình Mai,Xóm 1, Quỳnh Hưng, Quỳnh Lưu, Nghệ An Nguyễn Thị Mai 0983466553
2 QT Tám Linh,Xóm 2, Quỳnh Bá, Quỳnh Lưu, Nghệ An Trần Văn Tám 01244319338
3 QT Phượng Nguyệt,Xóm 10, Sơn Hải, Quỳnh Lưu, Nghệ An Trần Thị Nguyệt 0941177441
4 QT Hồ Thị Thùy Linh,Thôn 2, Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu, Nghệ An Hồ Thị Thuỳ Linh 0944783345
5 NT Lai Thông,Xóm 6, Quỳnh Văn, Quỳnh Lưu, Nghệ An Lê Thị Thông 01649170306
6 QT Nguyễn Thị Bốn,Chợ Vân, Quỳnh Văn, Quỳnh Lưu, Nghệ An Nguyễn Thị Bốn 0987132968
7 QT Hoàng Thị Thoa,Khối 9, TT Cầu Giát, Quỳnh Lưu, Nghệ An Hoàng Thị Thoa 0984346867
8 Chi Nhánh Dược Phẩm Quỳnh Lưu – QT Võ Thị Hường,Chợ Tuần, Quỳnh Châu, Quỳnh Lưu, Nghệ An Võ Thị Hường 0987800987
9 Chi Nhánh Dược Phẩm Quỳnh Lưu – QT Hồ Thị Thủy,Chợ Tuần, Quỳnh Châu, Quỳnh Lưu, Nghệ An Hồ Thị Thuỷ 01633946130
10 Chi Nhánh Dược Phẩm Quỳnh Lưu – QT Trần Thị Yến,Ngã 3 Tuần, Quỳnh Châu, Quỳnh Lưu, Nghệ An Trần Thị Yến 0976613922
11 Chi Nhánh Dược Phẩm Quỳnh Lưu – QT Nguyễn Thị Nguyệt,Ngã 3 Tuần, Quỳnh Châu, Quỳnh Lưu, Nghệ An Nguyễn Thị Nguyệt 0975422293
12 QT Nguyễn Thị Hiền,Chợ Quỳnh Bảng, Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu, Nghệ An Nguyễn Thị Hiền 0979296727
13 Công ty dược và vật tư y tế Thành An – QT Khánh An,Xóm 5, Quỳnh Tân, Quỳnh Lưu, Nghệ An Nguyễn Thị Liễu 01646877418
14 NT Khánh Vinh,Xóm 5, Quỳnh Tân, Quỳnh Lưu, Nghệ An Anh Vinh 0989456554
15 NT Ngô Thị Thảo,Xóm 5, Quỳnh Thắng, Quỳnh Lưu, Nghệ An Ngô Thị Thảo 01652445338
16 NT Nguyễn Thị Nhung,Xóm 5,, Quỳnh Thắng, Quỳnh Lưu, Nghệ An Nguyễn Thị Nhung 0977826205
17 NT Nguyễn Thị Loan,Xóm 4, Tân Sơn, Quỳnh Lưu, Nghệ An Nguyễn Thị Loan 0973116985
18 NT Phạm Thị Thanh,Chợ Quỳnh Tam, Quỳnh Tam, Quỳnh Lưu, Nghệ An Phạm Thị Thanh 01685526498