Quỳ Hợp

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 Chi Nhánh Dược Phẩm Quỳ Hợp – QT Lưu Thị Trầm,Chợ Dinh, Nghĩa Xuân, Quỳ Hợp, Nghệ An Lưu Thị Trầm 01694286707
2 Chi Nhánh Dược Phẩm Quỳ Hợp – QT Nguyễn Thị Nga,Khối 1, TT Quỳ Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An Nguyễn Thị Nga 0978838713
3 Chi Nhánh Dược Phẩm Quỳ Hợp – QT Trần Thị Hà,Chợ, TT Quỳ Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An Trần  Thị Hà 01652227289
4 Chi Nhánh Dược Phẩm Quỳ Hợp – QT Trần Thị Hảo,Chợ, TT Quỳ Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An Trần Thị Hảo 01693481044
5 Chi Nhánh Dược Phẩm Quỳ Hợp – QT Nguyễn Thị Huệ,Khối 9, TT Quỳ Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An Nguyễn Thị Huệ 0982918876
6 Chi Nhánh Dược Phẩm Quỳ Hợp – QT Phạm Thị Lài,Khối 12, TT Quỳ Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An Phạm Thị Lài 0973199522
7 Chi Nhánh Dược Phẩm Quỳ Hợp – QT Trần Thị Thu Hiền,Chợ Đông Nại, TT Quỳ Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An Trần Thị Thu Hiền 0978798960
8 Chi Nhánh Dược Phẩm Quỳ Hợp – QT Lô Thị Thương,Xóm Na mon, Châu Thái, Quỳ Hợp, Nghệ An Lô  Thị Thương 01686951272
9 NT Hoàng Thị Liên,Quyết Tiến, Tam Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An Hoàng Thị Liên 01688811715
10 NT Trịnh Thị An Giang,Quyết Tiến, Tam Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An Trịnh Thị An Giang 0975484567