Quỳ Châu

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 Chi Nhánh Dược Phẩm Quỳ Châu – QT Nguyễn Thị Thái,Khối 2, TT Tân Lạc, Quỳ Châu, Nghệ An Nguyễn Thị Thái 0985634550
2 QT Nguyễn Thị Thắm,Khối Tân Hương 2, Tân Lạc, Quỳ Châu, Nghệ An Nguyễn Thị Thắm 01684331044