Quế Võ

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 công ty dược bắc ninh , quầy 15,cầu đông du, đông du, Quế Võ, Bắc Ninh nguyễn thị phương 0984597308
2 công ty dược phẩm đại phúc , quầy thuốc mạnh oanh,chợ phố mới, TT PHỐ MỚI, Quế Võ, Bắc Ninh NGUYỄN THỊ OANH 01626682669
3 QUẦY THUỐC NGỌC CƯỜNG,, NỘI ROI, Quế Võ, Bắc Ninh trịnh thị ngọc 0975159555
4 QUẦY THUỐC TÂN DƯỢC,HÀ LIỄU, PHƯƠNG LIỄU, Quế Võ, Bắc Ninh Nguyễn Thị Thu – Hà Liễu 01699414684
5 công ty dược bắc ninh , QUẦY THUỐC 17,QUỐC LỘ 18, VIỆT HÙNG, Quế Võ, Bắc Ninh Nguyễn Thị Loan 01657468577
6 công ty dược bắc ninh , QUẦY THUỐC SỐ 5,QUỐC LỘ 18, VIỆT HÙNG, Quế Võ, Bắc Ninh nguyễn thị mai 01664408067
7 công ty dược thanh cầu , QUẦY THUỐC ÉN NHẠN,NGÃ TƯ PHỐ MỚI, TT PHỐ MỚI, Quế Võ, Bắc Ninh Lại Thị Nhạn 02413614117
8 QUẦY THUỐC HỒNG THỦY,KIOT 03 CHỢ PHỐ MỚI, TT PHỐ MỚI, Quế Võ, Bắc Ninh Lại Thị Thủy 0946528595
9 QT Thiên Ân,Phố mới, Phố mới, Quế Võ, Bắc Ninh Chị Loan 01658322725
10 Quầy 28,Ngọc Xá, Ngọc Xá, Quế Võ, Bắc Ninh Chị Cửu 0912633009
11 QTTD,Làng Ngà, Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh Chị Hồng 0944056756
12 QT Hà Linh 2,Giang Liễu, Giang Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh Nguyễn Thúy Hà 0919601296