Quế Sơn

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 HT Chị Sương,62 Hùng Vương, TT Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam Chị Sương 0905621545
2 NT Ánh Minh,29 Phan Chu Trinh, TT Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam Tăng Thị Ánh 05103685412
3 QT Việt Nga,67 Đỗ Quang, TT Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam Lê Thị Việt Nga 0905021401
4 HT 102,Chợ Bà Rén, Xã Quế Xuân 1, Quế Sơn, Quế Sơn, Quảng Nam Nguyễn Thị Ngọc 05103886928