Quế Phong

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 CNDP Quế Phong – QT Thái Thị Hợi,Chợ Kim Sơn, TT Kim Sơn, Quế Phong, Nghệ An Thái Thị Hợi 0912417762
2 QT Cao Thị Ngọc,Khối 3, Kim Sơn, Quế Phong, Nghệ An Cao Thị Ngọc 01643809403
3 QT Trọng Tấn,Khối 3, TT Kim Sơn, Quế Phong, Nghệ An Nguyễn Thị Bình 01675111368