Quảng Xương

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT Hà Đua,Thôn 8, Quảng Cát, Quảng Xương, Thanh Hóa Lê Thị Hà 0972201843
2 QT Hương Dân,Thôn 1, Quảng Lợi, Quảng Xương, Thanh Hóa Phạm Thị Hương 0944589146
3 QT Số 01,Khu Phố 1, Quảng Trung, Quảng Xương, Thanh Hóa Dương Thị Bích 0975369196
4 QT Thu Thủy,Chợ Lưu Vệ, Quảng Tân, Quảng Xương, Thanh Hóa Lê Thị Thủy 0934615436
5 QT Thủy Đăng,Cống Trúc, Quảng Bình, Quảng Xương, Thanh Hóa Phạm Thị Thủy 0977789909