Quảng Uyên

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT Cty Dược Cao Bằng Số 3,Phố Mới, Quảng Uyên, Quảng Uyên, Cao Bằng Trần Thị Ngân 01659130904
2 QT Cty Dược Cao Bằng Số 1,Phố Mới, Quảng Uyên, Quảng Uyên, Cao Bằng Thạch Bích Thu 0977213005