Quận 9

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
         1  Nhà thuốc Kim Phượng 1   120 Đường 339, Phước Long B, 9, Hồ Chí Minh   0984411649 
         2  Nhà thuốc Bảo Toàn   66 Dương Đình Hội, Phước Long B, 9, Hồ Chí Minh   0909388539 
         3  Nhà Thuốc Thăng Long   377 Lê Văn Việt, Tân Nhơn Phú A, 9, Hồ Chí Minh   0902533578 
         4  Nhà thuốc tây Phan Anh   40 Đường 475, KP5, Phước Long B, 9, Hồ Chí Minh   0906322568 
         5  Nhà thuốc Thanh Thủy   15 Đình Phong Phú, KP1, Phường Tăng Nhơn Phú B, 9, Hồ Chí Minh   0907646812 
         6  Nhà thuốc Đức Huy   2B Tân Hòa 2, Phường Hiệp Phú, 9, Hồ Chí Minh   0909990982 
         7  Nhà thuốc YHCT Phú Hòa Đường   267/6  Lê Văn Việt, Chợ Hiệp Phú, 9, Hồ Chí Minh   0837305548 
         8  Nhà thuốc Bảo Trâm   5  Đường số 7, Phước Bình, 9, Hồ Chí Minh   0906138399 
         9  Nhà thuốc Bảo Khanh   161  Tăng Nhơn Phú, Phước Long B, 9, Hồ Chí Minh   0909431930 
       10  Nhà thuốc Trần Minh Trí (Thầy Ba Xồi)   267/8 (Hẻm 265A)  Lê Văn Việt, Hiệp Phú, 9, Hồ Chí Minh   0838965819 0903946189 
       11  Nhà thuốc Phúc Đan   32  Trần Hưng Đạo, Hiệp Phú, 9, Hồ Chí Minh   0837306770 01217427791 
       12  Nhà thuốc An Thanh   265  Lê Văn Việt, Hiệp Phú, 9, Hồ Chí Minh   0909729899 
       13  Nhà thuốc Bình Thái   19   Đỗ Xuân Hợp, Phước Long B, 9, Hồ Chí Minh   0837313555 01227779392 
       14  Nhà thuốc Anh   66  Lã Xuân Oai, Tăng Nhơn Phú, 9, Hồ Chí Minh   0837361205 0903134089 
       15  Nhà thuốc Phương Trang   205  Nguyễn Văn Tăng, Long Thạnh Mỹ, 9, Hồ Chí Minh   0862806357 
       16  Nhà thuốc Nguyên An   47  Lò Lu, Trường Thạnh, 9, Hồ Chí Minh   0937445665 
       17  Nhà thuốc Phước Thành   1234A  Nguyễn Duy Trinh, Long Trường, 9, Hồ Chí Minh   01212322117 
       18  Nhà thuốc Phương Linh   12  Lê Văn Việt, Hiệp Phú, 9, Hồ Chí Minh   0988174245 
       19  Nhà thuốc Anh Tuấn   289  Nguyễn Văn Tăng, Long Thạnh Mỹ, 9, Hồ Chí Minh   0918515839 
       20  Nhà thuốc Tấn Phát   52   Quốc lộ 1A, Tân Phú, 9, Hồ Chí Minh   0985969890