Quận 8

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
         1  Nhà thuốc Minh Khuê   1539 Phạm Thế Hiển, 6, 8, Hồ Chí Minh   0986592199 
         2  Nhà thuốc Hưng Tuấn   905 Phạm Thế Hiển, 4, 8, Hồ Chí Minh   0908835378 
         3  Nhà thuốc An Bình   43A Trương Đình Hội, 16, 8, Hồ Chí Minh   0986398586 
         4  Nhà thuốc Trường Sinh   2B Mễ Cốc, 15, 8, Hồ Chí Minh   0986398586 
         5  Nhà thuốc Tâm Đức   75 Nguyễn Thị Tần, 2, 8, Hồ Chí Minh   0907534548 
         6  Nhà thuốc Châu Hải   162 Nguyễn Chí Nghĩa, 12, 8, Hồ Chí Minh   0934364374 
         7  Nhà Thuốc Duy Cường 5   15/9A Phạm Hùng, 4, 8, Hồ Chí Minh   0981128278 
         8  Nhà Thuốc Phạm Thể Hiển   2572 Phạm Thế Hiển, 7, 8, Hồ Chí Minh   01658052971 
         9  Nhà thuốc Tâm Khoa (Tên cũ: Hiệu Thuốc 55)   43/3/2 Bến Phú Định, 16, 8, Hồ Chí Minh   0913879911 
       10  Nhà Thuốc Hữu Nghị 5   6 Đường 643 Tạ Quang Bửu, 4, 8, Hồ Chí Minh   0981128278 
       11  Nhà thuốc Dương Bá Trạc   77 Phạm Thế Hiển, 2, 8, Hồ Chí Minh   0913979178 
       12  Nhà thuốc Nhân Nghĩa   151 Đường số 8, 4, 8, Hồ Chí Minh   01233919299 
       13  Nhà thuốc Phương Yên   22D Rạch Cát, 15, 8, Hồ Chí Minh   0987720879 
       14  Nhà thuốc Phương Yên   79/53 Phú Định, 16, 8, Hồ Chí Minh   0987720879 
       15  Nhà thuốc Trang   1A Bến Phú Định, 16, 8, Hồ Chí Minh   0962050191 
       16  Nhà thuốc Hữu Nghị   152A  Nguyễn Thị Tần, 2, 8, Hồ Chí Minh   949826306 
       17  Nhà Thuốc Minh Phương   127  Âu Dương Lân, 3, 8, Hồ Chí Minh   908058244 
       18  Nhà Thuốc Số 72 – USAR   2114  Phạm Thế Hiển, 6, 8, Hồ Chí Minh   907185518 
       19  Nhà Thuốc Phước An Đường   255  Dương Bá Trạc, 2, 8, Hồ Chí Minh   01289771310 
       20  Nhà Thuốc Hồng Đức   102D  Hưng Phú, 9, 8, Hồ Chí Minh   0862786020 
       21  Nhà Thuốc Trung Tín   97  Hoài Thanh, 14, 8, Hồ Chí Minh   0822128454 
       22  Nhà thuốc Yến Nhi   170  Âu Dương Lân, 2, 8, Hồ Chí Minh   0838517347 0912976508 
       23  Nhà Thuốc 289 Hồng Đức   161/1/2  Bình Đông, 14, 8, Hồ Chí Minh   0914102935 
       24  Nhà Thuốc Nguyễn Duy   47  Nguyễn Duy, 9, 8, Hồ Chí Minh   0937294835 
       25  Nhà Thuốc Thanh Thảo   3022K  Phạm Thế Hiển, 7, 8, Hồ Chí Minh   0977743839 
       26  Phòng YHCT Long Phước   239  Bùi Minh Trực, 5, 8, Hồ Chí Minh   0909126095 
       27  Nhà thuốc Minh Quang   2023  Phạm Thế Hiển, 6, 8, Hồ Chí Minh   0908379616 
       28  Nhà thuốc Diệu |Thư   364  Bến Phú Định, 16, 8, Hồ Chí Minh   0963198798 
       29  Nhà thuốc Anh Khôi   35B  Rạch Cát, 7, 8, Hồ Chí Minh   0972053079 
       30  Nhà  thuốc Tân Mỹ   275  Âu Dương Lân, 3, 8, Hồ Chí Minh   0917132334 02838512803 
       31  Nhà thuốc Thanh Thư   1497  Phạm Thế Hiển, 6, 8, Hồ Chí Minh