Quận 6

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
         1  Nhà thuốc Phú Tâm   276A Bà Hom, 13, 6, Hồ Chí Minh   0948756222 
         2  Nhà thuốc Kim Ngọc   40   Hậu Giang, 2, 6, Hồ Chí Minh   0914863563 
         3  Nhà thuốc Hòa An Đường   57   Lê Quang Sung, 2, 6, Hồ Chí Minh   0839694726 
         4  Nhà thuốc Lộc Sanh   830   Hậu Giang, 12, 6, Hồ Chí Minh   0838752412 
         5  CH Thuốc YHCT Nhơn Hòa Dược Hãng   71   Nguyễn Thị Nhỏ, 2, 6, Hồ Chí Minh   01215930002 0909374886 
         6  Nhà thuốc Thiện Tâm   A4   Bà Hom, 14, 6, Hồ Chí Minh   0938904804 0838751776 
         7  Nhà thuốc Á Châu   67A   Hậu Giang, 5, 6, Hồ Chí Minh   0938913193 0987983761 
         8  Nhà thuốc Ngọc Hân (tên cũ: Nemo)   D2A   Cư xá Phú Lâm B, 13, 6, Hồ Chí Minh   0909001329 
         9  Nhà thuốc Tháp Mười   80  Tháp Mười, 2, 6, Hồ Chí Minh   0909514026 
       10  Nhà thuốc Phúc Lộc   143  Lý Chiêu Hoàng, 10, 6, Hồ Chí Minh   0989984962 
       11  Nhà thuốc Đăng Thư   944  An Dương Vương, 13, 6, Hồ Chí Minh   01234937879 
       12  Nhà thuốc Gia Nghi   230  Nguyễn Văn Luông, 11, 6, Hồ Chí Minh   0941753193 
       13  Nhà thuốc Thanh Dung   133/34B  Văn Thân, 8, 6, Hồ Chí Minh   0909888528 0938168879 
       14  Nhà thuốc Minh Vy   326  Nguyễn Văn Luông, 12, 6, Hồ Chí Minh   0935038972 
       15  Nhà thuốc Phú Lâm   1019   Hồng Bàng, 12, 6, Hồ Chí Minh   0838760318 
       16  Nhà thuốc Phạm Văn Chí   266  Phạm Văn Chí, 4, 6, Hồ Chí Minh   38542445 
       17  Nhà thuốc Nguyễn Thanh (Tên cũ:Nguyễn Thành)   401  Nguyễn Văn Luông, 12, 6, Hồ Chí Minh   0939180163 
       18  Nhà Thuốc Mỹ Bình   59 Tân Hòa Đông, 19, 6, Hồ Chí Minh   0904623181 
       19  Nhà thuốc Bích Hạnh   907/2 Lò Gốm, 5, 6, Hồ Chí Minh   0908545455