Quận 5

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
         1  Nhà thuốc Vĩnh Lộc   130 Lương Nhữ Học, 11, 5, Hồ Chí Minh   0838592306 
         2  Nhà thuốc Phương Hiền   118 An Bình, 5, 5, Hồ Chí Minh   0839230108 
         3  Nhà thuốc Cúc Phương   18B   Trần Bình Trọng, 1, 5, Hồ Chí Minh   0909485999 
         4  Nhà thuốc Dũ Khang   394   Trần Hưng Đạo, 11, 5, Hồ Chí Minh   0838557505 
         5  Nhà thuốc Đông Hoàng   133   Lương Nhữ Học, 11, 5, Hồ Chí Minh   0838593939 
         6  Nhà thuốc Thiện Nhân   96   Lê Hồng Phong, 2, 5, Hồ Chí Minh   0839235938 
         7  Nhà thuốc Tam Hòa   458   Trần Hưng Đạo, 14, 5, Hồ Chí Minh   0839526379 
         8  Hiệu thuốc số 27   73c   Thuận Kiều, 12, 5, Hồ Chí Minh   0903345249 
         9  Nhà thuốc Tiến Hải   203b   Nguyễn Chí Thanh, 12, 5, Hồ Chí Minh   0822450854 
       10  Nhà thuốc Cửu Long 1 (Tên cũ: Cửu Long)   158   Nguyễn Trãi, 3, 5, Hồ Chí Minh   0908407701 
       11  Nhà thuốc Vũ Tùng   196   Lê Hồng Phong, 4, 5, Hồ Chí Minh   0838322460 
       12  Nhà thuốc Ngọc Quang   180   Cao Đạt, 1, 5, Hồ Chí Minh   0839236910 
       13  Nhà thuốc Hòa Phong   738   Nguyễn Trãi, 14, 5, Hồ Chí Minh   0838573929 
       14  Nhà thuốc Khoa Khang   33   Bùi Hữu Nghĩa, 5, 5, Hồ Chí Minh   0839240965 
       15  Nhà thuốc Tân Trường Hưng   816  Nguyễn Trãi, 14, 5, Hồ Chí Minh   0908484854 
       16  Nhà thuốc Vạn Phát   200   Lương Nhữ Học, 11, 5, Hồ Chí Minh   0906376757 
       17  Nhà thuốc Quảng Hạnh Lâm   400   Trần Hưng Đạo, 11, 5, Hồ Chí Minh   0838536363 
       18  Hiệu thuốc số 6 (XNK YT TP HCM)   65   Thuận Kiều, 12, 5, Hồ Chí Minh   0838562314 
       19  Nhà thuốc Xuân Thành   64B   Nguyễn Thị Nhỏ, 14, 5, Hồ Chí Minh   0918271388 
       20  Nhà thuốc Hạnh Đức Đường   826   Nguyễn Trãi, 14, 5, Hồ Chí Minh   0838560288 0988383298 
       21  Nhà thuốc Thành Thái   441   An Dương Vương, 3, 5, Hồ Chí Minh   0838391024 
       22  Nhà thuốc Ngọc Tuyết   39   Thuận Kiều, 12, 5, Hồ Chí Minh   0839561671 0903008200 
       23  Nhà thuốc Vinh Phát   61   Hải Thượng Lãn Ông, 10, 5, Hồ Chí Minh   0839509958 0909595498 
       24  Nhà thuốc Kim Sa   322/5   An Dương Vương, 4, 5, Hồ Chí Minh   0838321806 
       25  Hiệu thuốc số 39   170   Lê Hồng Phong, 3, 5, Hồ Chí Minh   0918981531 
       26  Nhà thuốc An Thùy   17   Thuận Kiều, 12, 5, Hồ Chí Minh   0909655572 
       27  Nhà thuốc Bạch Liên   35   Thuận Kiều, 12, 5, Hồ Chí Minh   0908291107 
       28  Nhà thuốc Minh Khang   57A   Trần Bình Trọng, 1, 5, Hồ Chí Minh   0907406779 
       29  Nhà thuốc Thuận An   107   Triệu Quang Phục, 10, 5, Hồ Chí Minh   0919694018 
       30  Cửa hàng số 99   99  Lương Nhữ Học, 10, 5, Hồ Chí Minh   0918585441 
       31  Nhà thuốc Đại Khánh   75  Lương Nhữ Học, 10, 5, Hồ Chí Minh   0907498953 
       32  Nhà thuốc Phúc Khang   171  Lương Nhữ Học, 11, 5, Hồ Chí Minh   0913464758 
       33  Nhà thuốc Lộc Phát   690  Nguyễn Trãi, 11, 5, Hồ Chí Minh   0978002747 
       34  Nhà thuốc Thành Đạt   328  Cao Đạt, 1, 5, Hồ Chí Minh   0908581615 
       35  Nhà thuốc Thu Hà   143  Lương Nhữ Học, 11, 5, Hồ Chí Minh   0909828742 
       36  Nhà thuốc Phước Hưng   110A   Hải Thượng Lãn Ông, 10, 5, Hồ Chí Minh   0838559888 
       37  Nhà thuốc Phúc Hưng   88 Triệu Quang Phục, 10, 5, Hồ Chí Minh   0971417536 
       38  Nhà thuốc Lai  An   101   Triệu Quang Phục, 11, 5, Hồ Chí Minh   0838550829 
       39  Nhà thuốc Nam Phát   78   Triệu Quang Phục, 10, 5, Hồ Chí Minh   0906718671 
       40  Nhà thuốc Minh Phát Đại Lộc   73B   Hải Thượng Lãn Ông, 10, 5, Hồ Chí Minh   0838571622 0933761622 
       41  Nhà thuốc Thành Phát   95  Lương Nhữ Học, 10, 5, Hồ Chí Minh   0902577869 
       42  Nhà thuốc Hằng Thái   65  Triệu Quang Phục, 10, 5, Hồ Chí Minh   0838562956 
       43  Nhà thuốc Vĩnh Xuân   313  Nguyễn Trãi, 10, 5, Hồ Chí Minh   0839236123 
       44  Nhà thuốc Vĩnh Khang   85  Triệu Quang Phục, 10, 5, Hồ Chí Minh   0838554584 
       45  Nhà thuốc Đông Phương   146  Lương Nhữ Học, 10, 5, Hồ Chí Minh   0906363747 
       46  Nhà thuốc Mỹ Anh   37  Thuận kiều, 12, 5, Hồ Chí Minh   0839550886 
       47  Nhà thuốc Vân Minh   107 Lê Hồng Phong, 2, 5, Hồ Chí Minh   01223930629 
       48  Nhà thuốc Nam Phương   171  Bùi Hữu Nghĩa, 7, 5, Hồ Chí Minh   01669160672 
       49  Nhà thuốc Đức Nhân   40  Bùi Hữu Nghĩa, 5, 5, Hồ Chí Minh   0909502465 
       50  Nhà thuốc Phương Vy (Tên cũ: Hiệu thuốc số 18)   461  Phan Văn Trị, 7, 5, Hồ Chí Minh   0839231329 
       51  Nhà thuốc Trường Thịnh   1047  Nguyễn Trãi, 14, 5, Hồ Chí Minh   0838536318 
       52  Nhà thuốc Thái Hà   139  Bùi Hữu Nghĩa, 7, 5, Hồ Chí Minh   0949214242 
       53  Nhà thuốc Nguyễn Văn   69  Nguyễn Biểu, 1, 5, Hồ Chí Minh   0973387272 
       54  Nhà thuốc An Đông   47  An Dương Vương, , 5, Hồ Chí Minh   0908228572 
       55  Nhà thuốc Tâm Hưng   142 Triệu Quang Phục, 11, 5, Hồ Chí Minh   0937964028 
       56  Nhà Thuốc An Khương   167 Lương Nhữ Học, 11, 5, Hồ Chí Minh   0906955545 
       57  Nhà thuốc Diệu Hòa   77 Triệu Quanh Phục, 10, 5, Hồ Chí Minh   02838576309 
       58  Nhà thuốc Thảo Loan   112 Trần Tuấn Khải, 5, 5, Hồ Chí Minh   0917721209 
       59  Nhà thuốc An Minh 2   610 Nguyễn Trãi, 8, 5, Hồ Chí Minh   0938809887 
       60  Hiệu thuốc số Hải Bình   257e  Nguyễn Biểu, 2, 5, Hồ Chí Minh   0822045440 
       61  Nhà thuốc Minh Hương   177 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 7, 5, Hồ Chí Minh   02866798707 
       62  Nhà thuốc Diệu Thọ   1 Thuận Kiều, Phường 12, 5, Hồ Chí Minh   0938880880