Quận 3

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
         1  Nhà thuốc Bảo Quỳnh   160  Cách Mạng Tháng 8, 1, 3, Hồ Chí Minh   839310570 0822414679 
         2  Nhà thuốc Nhân Phong Đường   447  Hai Bà Trưng, 8, 3, Hồ Chí Minh   0838465090 
         3  Nhà thuốc Hữu Nam   275  Võ Văn Tần, 5, 3, Hồ Chí Minh   0838432623 
         4  Nhà thuốc Thái Hòa   398  Cách Mạng Tháng 8, 11, 3, Hồ Chí Minh   0918953004 
         5  Nhà thuốc Đại Phúc   152  Trần Quốc Thảo, 7, 3, Hồ Chí Minh   0913113247 
         6  Nhà thuốc Mỹ Châu 1   389  Hai Bà Trưng, 8, 3, Hồ Chí Minh   0838222266 
         7  Nhà thuốc Thiện Khanh   453/77B2   Lê Văn Sỹ, 12, 3, Hồ Chí Minh   0839317199 
         8  Nhà thuốc Gia Hân   58A  Bàn Cờ, 3, 3, Hồ Chí Minh   0838300065 
         9  Cửa hàng thuốc YHDT Kiến An   175  Cách Mạng Tháng 8, 5, 3, Hồ Chí Minh   0909971557 
       10  Nhà thuốc Thúy Phượng   254  Trần Văn Đang, 11, 3, Hồ Chí Minh   0919043408 
       11  Nhà thuốc Đông Dược Bồi Ngươn Đường   172/32  Nguyễn Thiện Thuật, 3, 3, Hồ Chí Minh   01262747966 
       12  Nhà thuốc Long Châu 2   399   Hai Bà Trưng, 8, 3, Hồ Chí Minh   0906269548 0909610647 
       13  Nhà thuốc Long Châu 3   399  Hai Bà Trưng, 8, 3, Hồ Chí Minh   0909610647 
       14  Nhà thuốc Thảo My   122  Nguyễn Thiện Thuật, 2, 3, Hồ Chí Minh   0938224669 
       15  Nhà thuốc Hồng Ngọc 1   87  Trần Quang Diệu, 14, 3, Hồ Chí Minh   919566388 
       16  Nhà thuốc Minh Khôi   518Bis  Lê Văn Sỹ, 14, 3, Hồ Chí Minh   0986657774 
       17  Nhà thuốc Hồng Ngọc   390  Lê Văn Sỹ, 14, 3, Hồ Chí Minh   09040031340919566388 
       18  Nhà thuốc Hoàng Trí   85  Trần Quang Diệu, 7, 3, Hồ Chí Minh   0908142129 
       19  Nhà thuốc Phúc Thiên Ân   162  Trần Văn Đang, 11, 3, Hồ Chí Minh   0982809017 
       20  Nhà thuốc Kiên An Đường   175 Cách Mạng Tháng 8, , 3, Hồ Chí Minh   0902308028 
       21  Nhà thuốc Long Châu 1   309 Hai Bà Trưng, 8, 3, Hồ Chí Minh   0908109507 
       22  Nhà thuốc số 8   164 Nguyễn Phúc Nguyên, 9, 3, Hồ Chí Minh   0912943038 
       23  Hiệu thuốc số 7   181 Nguyễn Đình Chiểu, 6, 3, Hồ Chí Minh   0915030962 
       24  Nhà thuốc Long Châu 4   409 Hai Bà Trưng, 8, 3, Hồ Chí Minh   0903819769