Quận 12

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
         1  Nhà thuốc Phú Châu   473 Trường Chinh, Tân Thới Nhất, 12, Hồ Chí Minh   0838833528 
         2  Nhà thuốc Toàn Tâm 10   35 TTN02, Phường Tân Thới Nhất, 12, Hồ Chí Minh   0975997910 
         3  Nhà thuốc Đông Quang   204 Trường Chinh, Phường Tân Hưng Thuận, 12, Hồ Chí Minh   0908008551 
         4  Nhà thuốc Nhiêu Lộc   585  Tô Ký, Trung Mỹ Tây, 12, Hồ Chí Minh   0909446545 
         5  Nhà thuốc Ngọc Lan   569  Trường Chinh, Tân Thới Nhất, 12, Hồ Chí Minh   0838911216 
         6  Nhà thuốc Hồng Ngọc   157A  Hiệp Thành 17, Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh   0976378447 
         7  Nhà thuốc Hồng Nhân   2M/L  Trung Mỹ Tây, Trung Mỹ Tây, 12, Hồ Chí Minh   01684026367 
         8  Nhà thuốc ý Huyền   3/6  Tô Ký, Tân Chánh Hiệp, 12, Hồ Chí Minh   0838916676 
         9  Nhà thuốc Minh Châu   58/6C  Tân Chánh Hiệp, Tân Chánh Hiệp, 12, Hồ Chí Minh   0902745527 0975895784 
       10  Nhà thuốc Minh Trí   134/1  Tân Chánh Hiệp, Tân Chánh Hiệp, 12, Hồ Chí Minh   0908871368 
       11  Nhà thuốc Quỳnh Anh 1   146  Lê Văn Khương, Thới An, 12, Hồ Chí Minh   01223683610 
       12  Nhà thuốc Minh Diệu   5  Trung Mỹ Tây, Trung Mỹ Tây, 12, Hồ Chí Minh   0907440822 
       13  Nhà thuốc Mạnh Thắng   5/5  Hà Huy Giáp, Thạnh Lộc, 12, Hồ Chí Minh   01683668339 
       14  Nhà thuốc Phước Hiệp   2A  Trung Mỹ Tây, Trung Mỹ Tây, 12, Hồ Chí Minh   01672661379 
       15  Nhà thuốc Hiếu Trinh   61  Tân Thới Hiệp 10, Tân Thới Hiệp, 12, Hồ Chí Minh   0968614626 
       16  Nhà thuốc Anh Tú   243  Trường Chinh, Tân Thới Nhất, 12, Hồ Chí Minh   972617105 
       17  Nhà thuốc Băng Châu   65A  Đông Hưng Thuận 11, Đông Hưng Thuận, 12, Hồ Chí Minh   0909097284 
       18  Nhà thuốc Đại Lộc   47A/4  Hiệp Thành 17, Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh   933442789 
       19  Nhà thuốc Việt Thy   572A  Nguyển An Ninh, Trung Mỹ Tây, 12, Hồ Chí Minh   0933641025 
       20  Nhà thuốc Thiện Nhân   29G2 DN5, Tân Hưng Thuận, 12, Hồ Chí Minh   0909784980 
       21  Nhà thuốc An Phúc   738/2  Trường Chinh, Tân Hưng Thuận, 12, Hồ Chí Minh   0909278018 
       22  Nhà thuốc Hưng Thịnh 2   16/1B  Tân Thới Nhất 01, Tân Thới Nhất, 12, Hồ Chí Minh   0906432415 
       23  Nhà thuốc Minh Châu 9   195  Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, 12, Hồ Chí Minh   0945881780 
       24  Nhà thuốc Thuận Đạt   71   TA 32, Thới An, 12, Hồ Chí Minh   0935060669 
       25  Nhà thuốc Phú Châu   473 Trường Chinh, Tân Thới Nhất, 12, Hồ Chí Minh   0838833528 
       26  Nhà thuốc Khánh Nam   552 Vườn Lài, An Phú Đông, 12, Hồ Chí Minh   0908.047.197 
       27  Nhà thuốc Công Tâm   60/4 Tân Thới Nhất 01, Khu phố 6, Tân Thới Nhất, 12, Hồ Chí Minh   903879811 
       28  Nhà thuốc Minh Tiến   81/3A TTH22, Phường Tân Thới Hiệp, 12, Hồ Chí Minh   0904939372 
       29  Nhà thuốc Thảo Trang   252 Hương lộ 80B (Bùi Văn Ngữ), Phường Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh   0901406764 
       30  Nhà thuốc Nhân Đạo   174 Nguyễn Thị Tràng, Phường Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh   0986239829 
       31  Nhà thuốc Yến Châu 2   500/141 Hương lộ 80B, Phường Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh   0962481307 
       32  Nhà thuốc 499   499  Tô Ký, Trung Mỹ Tây, 12, Hồ Chí Minh   0963140849 
       33  Nhà thuốc Phước Thanh   338  Tô Ký, Tân Chánh Hiệp, 12, Hồ Chí Minh   0935784179 
       34  Nhà thuốc Nhiêu Lộc   585  Tô Ký, Trung Mỹ Tây, 12, Hồ Chí Minh   0909446545 
       35  Nhà thuốc Băng Tâm   207  Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, 12, Hồ Chí Minh   0907274525 
       36  Nhà thuốc Ngọc Lan   569  Trường Chinh, Tân Thới Nhất, 12, Hồ Chí Minh   0838911216 
       37  Nhà thuốc Hồng Ngọc   157A  Hiệp Thành 17, Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh   0976378447 
       38  Nhà thuốc Hồng Nhân   2M/L  Trung Mỹ Tây, Trung Mỹ Tây, 12, Hồ Chí Minh   01684026367 
       39  Nhà thuốc Phương Nam   90A  Nguyễn Ảnh Thủ, Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh   0949198633 
       40  Nhà thuốc Thiên Lộc   257  Hiệp Thành 13, Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh   0919969149 
       41  Nhà thuốc Minh Châu   58/6C  Tân Chánh Hiệp, Tân Chánh Hiệp, 12, Hồ Chí Minh   0902745527 0975895784 
       42  Nhà thuốc Kiều Nhi   167/4  Trường Chinh, Đông Hưng Thuận, 12, Hồ Chí Minh   0909798465 
       43  Nhà thuốc Công Vinh   105A  Đường số 7 TTN, Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh   0938640179 
       44  Nhà thuốc Diệu Anh   37/6  Dương Thị Mười, Tân Thới Hiệp, 12, Hồ Chí Minh   09228362900986611883 
       45  Nhà thuốc Thanh Duy   293  Hiệp Thành 13, Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh   0908246115 
       46  Nhà thuốc Thiên Kim   414  Tân Chánh Hiệp 21, Khu phố 3, Tân Thới Hiệp, 12, Hồ Chí Minh   0966472529 
       47  Nhà thuốc Ngọc Hà   108  Tô Ngọc Vân, Tổ 5, Khu phố 5, Thanh Lộc, 12, Hồ Chí Minh   988307105 
       48  Nhà thuốc Minh Diệu   5  Trung Mỹ Tây, Trung Mỹ Tây, 12, Hồ Chí Minh   0907440822 
       49  Nhà thuốc Thái Phú 69   208  Tân Chánh Hiệp 13, Tân Chánh Hiệp, 12, Hồ Chí Minh   0909536048 
       50  Nhà thuốc Phước Hiệp   2A  Trung Mỹ Tây, Trung Mỹ Tây, 12, Hồ Chí Minh   01672661379 
       51  Nhà thuốc Huyền Trinh   65D/97  Tân Thới Hiệp 20, Tổ 10, Khu phố 1A, Tân Thới Hiệp, 12, Hồ Chí Minh   01208706108 
       52  Nhà thuốc Đăng Khoa   24/6B  Tân Thới Nhất, Tân Thới Nhất, 12, Hồ Chí Minh   0903932014 
       53  Nhà thuốc My Châu 5   46  Nguyễn Ảnh Thủ, Tân Hiệp Chánh, 12, Hồ Chí Minh   0984063520 
       54  Nhà thuốc Quảng Nam   5A  Tân Thới Nhất, Tân Thới Nhất, 12, Hồ Chí Minh   0947669233 
       55  Nhà thuốc Châu Linh 6   62/3  Tân Thới Hiệp 22, Tổ 13 KP4, Tân Thới Hiệp, 12, Hồ Chí Minh   01659702066 
       56  Nhà thuốc Minh Phước   105  Tân Thới Hiệp 07, Tân Thới Hiệp, 12, Hồ Chí Minh   01203685560 
       57  Nhà thuốc Đại Trường Sinh   106  Phan Văn Hớn, Tân Thới Nhất, 12, Hồ Chí Minh   0866847346 
       58  Nhà thuốc Kim Anh   10   Bùi Công Trừng, Thạnh Lộc, 12, Hồ Chí Minh   0942599678 
       59  Nhà thuốc Nhân Văn   257  Tân Thới Hiệp 22, Tân Thới Hiệp, 12, Hồ Chí Minh   0974966812 
       60  Nhà thuốc Đặng Nguyên   285  Thới An 32, Thới An, 12, Hồ Chí Minh   0986439846 
       61  Nhà thuốc Thành Công   194  Hiệp Thành 13, Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh   0937507898 
       62  Nhà thuốc Quỳnh Khôi   128  Tỉnh Lộ 17, Thạnh Lộc, 12, Hồ Chí Minh   0903068895 
       63  Nhà thuốc Băng Châu   65A  Đông Hưng Thuận 11, Đông Hưng Thuận, 12, Hồ Chí Minh   0909097284 
       64  Nhà thuốc Việt Quang   20/4B  Lê Văn Khương, Thới An, 12, Hồ Chí Minh   0837170404 
       65  Nhà thuốc Phước Châu   127/6  Tân Chánh Hiệp 35, Tân Chánh Hiệp, 12, Hồ Chí Minh   0902808977 
       66  Nhà thuốc Thùy Dương   1/62/A1  Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, 12, Hồ Chí Minh   0979987230 
       67  Nhà thuốc Ngọc Như   12  Hiệp Thành 45, Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh   0974966812 
       68  Nhà thuốc Hoàng Đạt   53B/1  Trung Mỹ Tây 18A, Trung Mỹ Tây, 12, Hồ Chí Minh   0936277838 
       69  Nhà thuốc Mỹ Dung   190  Tô Ngọc Vân, Thanh Xuân, 12, Hồ Chí Minh   0989342178 
       70  Nhà thuốc Minh Châu 7   991  Nguyễn Ảnh Thủ, Tân Chánh Hiệp, 12, Hồ Chí Minh   0909536048 
       71  Nhà thuốc Phương Anh   295B  Hiệp Thành 13, Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh   0982937645 
       72  Nhà thuốc Thu Hiền   8  Hiệp Thành 27, Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh   0916278292 
       73  Nhà thuốc Bách Hợp   531/134  Hiệp Thành 42, Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh   0908246115 
       74  Nhà thuốc An Phúc   738/2  Trường Chinh, Tân Hưng Thuận, 12, Hồ Chí Minh   0909278018 
       75  Nhà thuốc Huy Bảo 6   66  Lê Văn Khương, Thới An, 12, Hồ Chí Minh   01685661754 
       76  Nhà thuốc Hưng Thịnh 2   16/1B  Tân Thới Nhất 01, Tân Thới Nhất, 12, Hồ Chí Minh   0906432415 
       77  Nhà thuốc Minh Châu 9   195  Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, 12, Hồ Chí Minh   0945881780 
       78  Nhà thuốc Minh Đức 2   239  Tân Chánh Hiệp 21, Tân Chánh Hiệp, 12, Hồ Chí Minh   0909041051 
       79  Nhà thuốc Thuận Đạt   71   TA 32, Thới An, 12, Hồ Chí Minh   0935060669 
       80  Nhà thuốc Nguyên Như   38  Đường DD6, Tân Hưng Thuận, 12, Hồ Chí Minh   0972677414 
       81  Nhà thuốc Thành Ngọc   104/106   Lê Văn Khương ,, Phường Thới An, 12, Hồ Chí Minh   0986775695 
       82  Nhà thuốc Hương Toàn   511/11  Tô Ngọc Vân, Thạnh Xuân, 12, Hồ Chí Minh   0909324817 
       83  Nhà thuốc Ngọc Hoa   242A  HT17, Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh   0939978586