Quận 11

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
         1  Nhà thuốc Nhơn Chúng Đường   26  Ông Bích Khiêm, 14, 11, Hồ Chí Minh   0838658413 
         2  Nhà thuốc An Châu   108  Lạc Long Quân, 11, 11, Hồ Chí Minh   0937135471 
         3  Nhà thuốc Khang Phú   71  Âu Cđặng, 14, 11, Hồ Chí Minh   0866844863 
         4  Nhà thuốc Di Đức Đường   38  Lò Siêu, 16, 11, Hồ Chí Minh   0839604727 0903959593 
         5  Nhà Thuốc Kim Loan   10  Ông Bích Khiêm, 11, 11, Hồ Chí Minh   838619774 
         6  Nhà Thuốc Việt Số 1   596  Nguyễn Chí Thanh, 7, 11, Hồ Chí Minh   0839561247 
         7  Nhà Thuốc Phú Cường   5Z  Lạc Long Quân, 5, 11, Hồ Chí Minh   0907731493 
         8  Nhà Thuốc Lợi Thanh Bình   148  Đội Cung, 9, 11, Hồ Chí Minh   0907111702 
         9  Nhà Thuốc Phương Giang   16B Tân Hòa, 1, 11, Hồ Chí Minh   01286744396 
       10  Nhà thuốc Hiền Hòa   106I/19 Lạc Long Quân, Phường 3, 11, Hồ Chí Minh   0916721679