Phước Long

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Quầy Thuốc Dương Chiêu   ấp Nội Ô, Tt Phước Long, Phước Long, Bạc Liêu   07813876876 
2  Quầy Thuốc Phước Vũ   Ấp Long Thành, Phước Long, Phước Long, Bạc Liêu   0983994415 
3  Nhà Thuốc Diệu Hùng   Phó Sinh, Phước Long, Phước Long, Bạc Liêu   0907484884 
4  Hòa Thành   0 128B, Nội Ô, TTN Phước Long, Phước Long, Bạc Liêu   0918570917 
5  Quầy Thuốc Hai Thắng   Chợ Chủ Chí, , Phước Long, Bạc Liêu   01297944244 
6  Quầy Thuốc Chí Quốc   Ấp 1 A,Xã Phong Thạnh Tây A, , Phước Long, Bạc Liêu   01235564235, 
7  Quầy thuốc Hoàng Tuấn   303A Ấp Long Thành, Thị trấn Phước Long, Phước Long, Bạc Liêu   0918987780 
8  Quầy thuốc Triệu Quốc Thái   161A Ấp Nội Ô, Thị trấn Phước Long, Phước Long, Bạc Liêu   02913864670 
9  Quầy Thuốc Công Nguyên   221 Ấp Nội Ô, , Phước Long, Bạc Liêu   0918322626