Phước Long

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Nhà Thuốc Bích Vân   Bình Hiếu, 0, Phước Long, Bình Phước   0989424423 
2  Quầy Thuốc Vạn Hưng   Phước Bình, Khu phố 4, Phước Long, Bình Phước   0985568856 
3  Nhà Thuốc Thu Liễu   KP Long Điền 1, 0, Phước Long, Bình Phước   0651377586901668936446 
4  Nhà thuốc Cô Ba   Lồng Chợ  Phước Bình, 0, Phước Long, Bình Phước   06513775896 
5  Quầy Thuốc Anh Đào   Phước Bình, Khu phố 7, Phước Long, Bình Phước   06513773131 
6  Nhà Thuốc Lan Anh   Phước Quả, Phước Tín, Phước Long, Bình Phước   01298906090 
7  Quầy thuốc Vân Kiều   Khu phố Bình Giang, P Sơn Giang, Phước Long, Bình Phước   01626.277.015 
8  Quầy Thuốc Thảo Anh   Chợ Phuớc Bình, , Phước Long, Bình Phước   0983775350 
9  Nhà Thuốc Hoàng Hà   Tổ 8, Khu Phố 9, Long Phước, Phước Long, Bình Phước   0988214521 
10  Nhà Thuốc Thu Hiền   Khu Phố Phước Vĩnh, Phước Bình, , Phước Long, Bình Phước   0978088052 
11  Nhà Thuốc Phương Thúy   Khu Phố 3 Phường Long Phước, , Phước Long, Bình Phước   01638351047 
12  Nhà Thuốc Nhật Kim   33 Khu Phố 2, , Phường Phước Bình, Phước Long, Bình Phước   01212775152