Phụng Hiệp

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
         1  Nhà Thuốc Kiều Thuận Đường   Ấp Tân Thành Thị Trấn Bún Tàu, , Phụng Hiệp, Hậu Giang   0939659650 
         2  Nhà Thuốc Vạn Hồi Xuân   Chợ Hòa Mỹ Thị Trấn Phụng Hiệp, , Phụng Hiệp, Hậu Giang   09323969585 
         3  Nhà Thuốc Hoà Phát   Lô 20 Thị trấn Cây Dương, , Phụng Hiệp, Hậu Giang   0939018266 
         4  Quầy Thuốc Minh Quang   389, Hòa Mỹ, Phụng Hiệp, Hậu Giang   0937996996 
         5  Quầy Thuốc 121( Tuệ Đăng)   61 QL61 Ấp Hòa Phụng B Thị Trấn Kinh Cùng, , Phụng Hiệp, Hậu Giang   0939157522