Phục Hoà

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT Công Ty Dược Cao bằng số 2,Chợ Hòa Thuận, Hòa Thuận, Phục Hoà, Cao Bằng Nông Thị Thanh 0944198699