Phú Vang

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 Bình Tây,Hà Trữ Thượng, Vinh Thái, Phú Vang, Thừa Thiên Huế Văn Thanh Bình 0977888758
2 Phú Thượng,261-Phạm Văn Đồng, Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế Tống Phước Mỹ Anh 0986107823