Phú Thiện

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Đại Lý Phương Nhung   Khu Phố 8, , Phú Thiện, Gia Lai   059655549901699693893 
2  Đại Lý Ngọc Dung   Khu Phố 1, , Phú Thiện, Gia Lai   0593855989 
3  Nhà Thuốc Kim Tuyên   Iaka, , Phú Thiện, Gia Lai   01685608771 
4  Đại Lý Phương Loan   Khu Phố 3, , Phú Thiện, Gia Lai   0934717487 
5  Nhà Thuốc Mai Trâm   , Phú Thiện, Phú Thiện, Gia Lai   01267667399 
6  Quầy Thuốc Số 23 (Chị Phương)   Khu Phố 1, , Phú Thiện, Gia Lai   01222737816 
7  Quầy Thuốc Lưu Hà   Xã IaHiao , , Phú Thiện, Gia Lai   0977720507 
8  Quầy Thuốc Thu Hà    Tổ Dân Phố 1, , Phú Thiện, Gia Lai   0981083979