Phú Tân

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
          1  Tiệm Thuốc Bắc Quảng Đức Nguyên   0  Chợ Vàm, TT Chợ Vàm, Phú Tân, An Giang   0763.829.544 
          2  Nhà Thuốc Thái Hữu   0  Chợ Đình, TT Phú Mỹ, Phú Tân, An Giang   0763827092 
          3  Nhà Thuốc Thanh Hùng   32  Chu Văn An, Chợ Mỹ Lương, Phú Tân, An Giang   0763827168 
          4  Nhà Thuốc Minh Thành   0  Chợ Phú Mỹ, TT Phú Mỹ, Phú Tân, An Giang   0763827022 
          5  Nhà Thuốc Tâm Phúc   849  Chu Văn An, Chợ Đình, Phú Tân, An Giang   01277996668 
          6  Nhà Thuốc Thanh Tâm Đường   661  Phú Mỹ Thượng, Phú Thượng, Phú Tân, An Giang   0763588705 
          7  Tiệm Thuốc Bắc Quảng Đức Nguyên 2   517  Chợ Vàm, TT Chợ Vàm, Phú Tân, An Giang   0763589789 
          8  Nhà Thuốc Bảo Linh   179  Cầu Số 5, Long Hòa, Phú Tân, An Giang   0972446634 
          9  Nhà Thuốc Tam Sanh Đường   Chợ Đình, TT Phú Mỹ, Phú Tân, An Giang   763827409 
         10  Nhà Thuốc Thu Thúy   0, Hòa Bình, Phú Tân, An Giang   977000876