Phú Riềng

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Quầy thuốc Thái Hà   DT 741, Xã Phú Riềng, Phú Riềng, Bình Phước   0986252286 
2  YHCT Hạnh Lâm Đức   210   Phú Cường, Xã Phú Riềng, Phú Riềng, Bình Phước   0982777756 
3  Quầy Thuốc Hồng Diễm   Long Hưng, 0, Phú Riềng, Bình Phước   0986191934 
4  Quầy Thuốc Bích Hạnh   Chợ Long Hà,, Xã Long Hà, Phú Riềng, Bình Phước   0868334664 
5  Quầy Thuốc Lan Hương   04 Long Hà, Xã Long Hà, Phú Riềng, Bình Phước   06513776466 
6  Quầy Thuốc Như Ý   Số 02 Thôn 10, Xã Long Hưng, Phú Riềng, Bình Phước   0983656321 
7  Quầy thuốc Kim Chi   Đường 741, Xã Bù Nho, Phú Riềng, Bình Phước   0989957759 
8  Quầy Thuốc Phạm Thị Thúy   Thôn 10, Long Hà, Xã Long Hà, Phú Riềng, Bình Phước   0979376339 
9  Quầy Thuốc Thu Hường   Chợ Bù Nho, Xã Bù Nho, Phú Riềng, Bình Phước   0987555115 
10  Quầy Thuốc Trí Nhân   Thôn 5, Long Tân,, Xa Long Tân, Phú Riềng, Bình Phước   0975745335 
11  Quầy Thuốc Thu Hải   Chợ Bù Nho,, Xã Bù Nho, Phú Riềng, Bình Phước   0985776243 
12  Quầy Thuốc An Thảo   Phú Cường, Xã Phú Riềng, Phú Riềng, Bình Phước   0982824582 
13  Quầy Thuốc Thanh Thảo 105   Chợ   Bù Nho, , Phú Riềng, Bình Phước   065137760210982430567 
14  Quầy Thuốc Bình An   Chợ  Bù Nho, 0, Phú Riềng, Bình Phước   0908391411 
15  Nhà Thuốc Hằng Hương   Chợ   Bù Nho, Xã Bù Nho, Phú Riềng, Bình Phước   0982131590 
16  Nhà Thuốc  Đăng Khoa   DT741Chợ   Phú Riềng, Xã Phú Riềng, Phú Riềng, Bình Phước   06513777241 
17  Nhà Thuốc Hồng Nhung   Thôn 2, Xã Long Hưng, Phú Riềng, Bình Phước   0168898132201627218412