Phù Ninh

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT 47- Hán Thúy Hà,SN122-Đường Nam, TT Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ Hán Thuý Hà 0919429882
2 QT 45,Khu 6, Phú Lộc, Phù Ninh, Phú Thọ Lê Thị Vân Anh 0968992999
3 QT 23 – Chị Tới,Khu 4, Phù Ninh, Phù Ninh, Phú Thọ Nguyễn Thị Tới 0977867819
4 QT Linh Chi,Khu 10-Ngã Ba Then, TT Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ Trần Linh Chi 01634899093
5 NT Long Lợi,Khu 6, TT Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ Lê  Văn Long 02103829669
6 QT Sao Đỏ,Khu 6, Phú Lộc, Phù Ninh, Phú Thọ Định Thị Hằng 0975892448
7 QT 26,An Đạo, An Đạo, Phù Ninh, Phú Thọ Hoàng Thị Hương 0946712899
8 QT Xuân Quang,Khu 6, An Đạo, Phù Ninh, Phú Thọ Nguyễn Xuân Quang 01682125611
9 QT Trường Phương,SN 115 tổ 2 khu 6, TT Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ Chị Phương 0986239138
10 QT Minh Anh,67 khu 4, TT Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ Dương Thị Chiến 0978005879