Phú Ninh

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 NT Minh Huy,Chợ Cẩm Khê, Tâm Phước, Phú Ninh, Quảng Nam Chị Thu 0989290215
2 HT Tâm Đức,An Mỹ, Tam Phước, Phú Ninh, Quảng Nam Chị Sơn Nguyên 0977304335