Phú Nhuận

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
         1  Nhà thuốc Ngọc Phúc   552A Nguyễn Kiệm, 4, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh   0908750040 
         2  Nhà thuốc Quan Tâm   100A2 Thích Quảng Đức, Phường 5, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh   0918783622 
         3  PCT& Cửa hàng thuốc YHCT La Nhị An   182  Phan Đăng Lưu, 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh   0839902049 
         4  Nhà thuốc Bảo Trân   22  Thích Quảng Đức, 5, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh   0918047317 
         5  Nhà thuốc Ngọc   320  Huỳnh Văn Bánh, 10, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh   090703576801268632844 
         6  Nhà thuốc Trung Nguyên   93B  Phan Xích Long, 2, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh   0973562303 
         7  Nhà thuốc Bảo An   19  Đỗ Tấn Phong, 9, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh   0839977322 01685208060 
         8  Nhà thuốc Thắng Lợi   A2004  Phan Xích Long, 2, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh   0839902403 
         9  Nhà thuốc Thu Hồng   554  Nguyễn Kiệm, 4, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh   0838448574 
       10  Nhà thuốc Phúc Tâm   49  Thích Quảng Đức, 4, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh   0839950637 
       11  Nhà thuốc 63   38  Huỳnh Văn Bánh, 15, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh   0862920689 0963218484 
       12  Nhà thuốc Kim Ngân   73A  Trân Khắc Chân, 9, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh   083454858 0913662872 
       13  Nhà thuốc Phúc Vinh   40 Huỳnh Văn Bánh, 15, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh   0908307868 
       14  Nhà thuốc Tâm Lan   03 Đào Duy Anh, 9, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh   0903164060 
       15  Nhà thuốc Minh Chiến   136 Đào Duy Anh, 7, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh   01255682151 
       16  Nhà thuốc Hải Yến   84A/4 Trần Hữu Trang, Phường 10, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh   0906592941 
       17  Nhà thuốc Đức Hiếu   125 Phổ Quang, Phường 9, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh   0909211266