Phù Mỹ

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
          1  Nhà Thuốc Thanh Tâm   Quang Trung, Thị trấn Phù Mỹ, Phù Mỹ, Bình Định   0905984019 
          2  Đông Y Thế Sanh   Quốc Lộ 1A, Thị trấn Bình Dương, Phù Mỹ, Bình Định   0563858291 
          3  Đông Y Dũ Hòa Đường   Đường Mới, Thị trấn Bình Dương, Phù Mỹ, Bình Định   0935650917 
          4  Đại Lý Huỳnh Thị Điều(Đại Lý Cô Điều cũ)   Chợ Bình Dương, Thị trấn Bình Dương, Phù Mỹ, Bình Định   0563858664 
          5  Nhà Thuốc Thiên Hoa   Chợ Bình Dương, Thị trấn Bình Dương, Phù Mỹ, Bình Định   0935309609 
          6  Nhà Thuốc Thành Đô   Ngã 4 nhà Đá, Mỹ Hiệp, Phù Mỹ, Bình Định   01698580858 
          7  Đông Y Nhơn An Đường   An Lương, Mỹ Chánh, Phù Mỹ, Bình Định   0985331027 
          8  Nhà Thuốc Hồng Phúc   Chợ Chánh Gíao, Mỹ An, Phù Mỹ, Bình Định   0968853542 
          9  Đông Y Phát Lợi   530 Quang Trung, , Phù Mỹ, Bình Định   01236901208 
         10  Quầy Thuốc Hồng Thu   Thôn Huệ Khánh, Mỹ Hòa, Phù Mỹ, Bình Định   0984922778 
         11  Đông Y Dược Trung Lợi   Chợ Mỹ Thọ, , Phù Mỹ, Bình Định   0985979681 
         12  Quầy Thuốc Út Thạnh   Chánh Trực, Mỹ Thọ, Phù Mỹ, Bình Định   0984922074 
         13  Quầy Thuốc Thu Trang   Thôn Vĩnh Lợi 1, Mỹ Thành, Phù Mỹ, Bình Định   0978737508