Phú Lương

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 HT Phú lương số 11,TT Đu, TT Đu, Phú Lương, Thái Nguyên Nguyễn Kiều Anh 0976175700
2 QT Hương Mai, Bờ Đậu, Cổ Lũng, Phú Lương, Thái Nguyên Lê Thị Ngọc Mai 0979802139
3 QT Hải Lưu,Thị Trấn Đu, TT Đu, Phú Lương, Thái Nguyên Nguyễn Thị Nguyệt 0973473123
4 QT Thảo Nguyên,Tiểu Khu Thái An, TT Đu, Phú Lương, Thái Nguyên Lê Thị Nguyên 0915126426
5 QT Thanh Hoa,Gốc Bàng, Sơn Cẩm, Phú Lương, Thái Nguyên Nguyễn Thị Hoa 0974039568
6 QT Luyện Mão,BV Phú Lương, TT Đu, Phú Lương, Thái Nguyên Nguyễn Lượng Tiến 0977771005
7 QT Hưng Bình,Xóm Phú Sơn, Phấn Mễ, Phú Lương, Thái Nguyên Nguyễn Thị Bình 0986045390