Phú Lộc

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 Bình An (Pl),Thôn Bình An 1, Lộc Vĩnh, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế Nguyễn Thị Hằng 0905400299