Phú Hoà

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Quầy Thuốc Thu Bình   NHO LÂM, HỒ QUANG NAM, Phú Hoà, Phú Yên   0985404459 
2  Quầy Thuốc Chiến Hiếu   Núi Sầm, Hòa Trị, Phú Hoà, Phú Yên   0919412957 
3  Đại Lý Thu Hằng   0, Hòa An, Phú Hoà, Phú Yên   0913394348 
4  Quầy Thuốc Thanh Tâm   Phú Ân, Hòa An, Phú Hoà, Phú Yên   0978424378