Phù Cừ

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 Chi Nhánh Dược Phủ Cừ Qt Số 2,Phố Cao, TT Trần Cao, Phù Cừ, Hưng Yên Dào Mạnh Hùng 03213854034
2 Qt Quyết Thắng,Phố  Cao, TT Trần Cao, Phù Cừ, Hưng Yên Đào Quyết Thắng 0982879775
3 Chi Nhánh Dược Phủ Cừ Qt Số 4,Cầu Tràng, Quang Hưng, Phù Cừ, Hưng Yên Nguyễn Văn Xuyên 01643876569
4 Qt Tuấn Anh,Ngã 5 Đình Cao, Đình Cao, Phù Cừ, Hưng Yên Nguyễn Văn Anh 0979016892
5 Qt Phạm Thị Điệp,Thôn  Tiên Tiến, Tiên Tiến, Phù Cừ, Hưng Yên Phạm Thị Điệp 01645790900
6 QT Hưng Thủy,Ngã tư Phố Cao, Phố Cao, Phù Cừ, Hưng Yên Nguyễn Trúc Quỳnh 0972381304