Phù Cát

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
          1  Nhà Thuốc Thu Hương   Quốc Lộ 1A, Thị trấn Ngô Mây, Phù Cát, Bình Định   01646858516 
          2  Nhà Thuốc Đức Toàn   QL 1A – Hòa Hội, Cát Hanh, Phù Cát, Bình Định   0977655001 
          3  Quầy Thuốc Nam Trung   Phú Gia, Cát Tường, Phù Cát, Bình Định   01645931658 
          4  Quầy Thuốc Quốc Danh   Thôn Hòa Đại, Xã Cát Hiệp, Phù Cát, Bình Định   0944949907 
          5  Đông Y Dũ Hòa   Ngã 3 Chợ Gòm, Cát Hanh, Phù Cát, Bình Định   01669627926 
          6  Quầy Thuốc Bích Vân   Chợ Gành, cát Minh, Phù Cát, Bình Định   989762735 
          7  Quầy Thuốc Thành Tâm 2   Cát Thành, , Phù Cát, Bình Định   01637843065