Phong Điền

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
          1  Nhà Thuốc Đức Mậu   280  Chợ Phong Điền, TT.Phong Điền, Phong Điền, Cần Thơ   07103944242 
          2  Quầy Thuốc Phương Trang(Đại Lý Thanh Đạt cũ)   987 Ấp Trường Thuận, Trường Long, Phong Điền, Cần Thơ   0909420014 
          3  Đại Lý Đoan Trang   Chợ Trương Long, Trường Thuận, Phong Điền, Cần Thơ   1234155882