Phổ Yên

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 NT Khánh Ly,334 khu 5, TT Ba Hàng, Phổ Yên, Thái Nguyên Nguyễn Khánh Ly 0986474181
2 QT Thu Thảo,Tân Hương, Tân Hương, Phổ Yên, Thái Nguyên Nguyễn Thị Là 0978877624
3 QT Tuấn Nhung,Ngã ba thanh xuyên, Trung Thành, Phổ Yên, Thái Nguyên Phạm Thị Nhung 0978746986
4 QT Hương Giang,Quốc Lộ 3 Quán Vũ, Đồng Tiến, Phổ Yên, Thái Nguyên Trương Hương Giang 0977202005
5 QT Lan Qúy,73 khu 3, TT Ba Hàng, Phổ Yên, Thái Nguyên Võ Thị  Lan 0977728709
6 QT Phương Toàn,Đông Tiến, Đông Tiến, Phổ Yên, Thái Nguyên Nguyễn Thị Phương 0983703475
7 QT Phương Bình,Xóm Giếng, Hồng Tiến, Phổ Yên, Thái Nguyên Ngô Thị Phương 0972934861
8 QT Thảo Oanh,Thanh Xuyên 5, Trung Thành, Phổ Yên, Thái Nguyên Nguyễn Thị Kim Oanh 0978668342
9 QT Ngọc Ánh,Xóm Xuân Hà, Thành Công, Phổ Yên, Thái Nguyên Hà Thị Xuyến 0983024836
10 NT Trọng Vọng,Chợ Chã, Đông Cao, Phổ Yên, Thái Nguyên Nguyễn Đình trọng 0986333566