Núi Thành

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT Quốc Thịnh,Vĩnh An, Tam Xuân 1, Núi Thành, Quảng Nam Thái Quang Dũng 0983774401
2 HT 442,556 Phạm Văn Đồng-Khối 3, TT Núi Thành, Núi Thành, Quảng Nam Trần Thị Thu Thảo 0906885595
3 HT 12 Kim Phượng,350 Phạm Văn Đồng-Khối 2, TT Núi Thành, Núi Thành, Quảng Nam Nguyễn Thị Kim Phượng 01685989046
4 QT 372,79 Nguyễn Văn Linh-Khối 2, TT Núi Thành, Núi Thành, Quảng Nam Nguyễn Thị Quế Chi 0912083008
5 HT Số 01,67 Phạm Văn Đồng-Khối 1, TT Núi Thành, Núi Thành, Quảng Nam Nguyễn Thị Diễm 0908422655
6 QT Y Đức,QL 1A Chợ Tam Anh, Tam Anh Nam, Núi Thành, Quảng Nam Nguyễn Thị Ariking 01287729299
7 QT 14,Chợ Bà Bầu, Tam Xuân 2, Núi Thành, Quảng Nam Nguyễn Thị Minh Yến 01647292129