Ninh Sơn

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Quầy Thuốc Hoài Linh   Quốc Lộ 27, Tân Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận   068-3854730 
2  Quầy Thuốc Thảo Hường   Quốc Lộ 27, Tân Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận   0985280258 
3  Quầy Thuốc Số 39   La Vang, Quãng Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận   068-3850282 
4  Quầy Thuốc Số 41   Đội 4  Triệu Phong, Quãng Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận   068-3505350 
5  Quầy Thuốc Số 36   Đồng Mé, Nhơn Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận   068-3853583 
6  Quầy Thuốc Số 38   Quốc Lộ 27, Sông Pha, Ninh Sơn, Ninh Thuận   01646046380 
7  Quầy Thuốc Thuận Hải   Quốc Lộ 27, Tân Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận   0683504179 
8  Đại Lý Lai   Đồng Mé, Nhơn Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận   0973896816 
9  Quầy Thuốc Nhã Lan   ĐắcNhơn, Nhơn Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận   01244558763 
10  Đại Lý Ngọc Hà   Quốc Lộ 27, Quãng Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận   01225639354 
11  Quầy Thuốc Số 53   Mỹ Sơn, Mỹ Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận   0988487535 
12  Quầy Thuốc Khanh Vy   Thôn Tân Lập 2, Lương Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận   0989410337 
13  Quầy Thuốc Thư   Xóm 4, Lâm Phú, Lâm Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận   0683852217 
14  Quầy Thuốc Mai Thuỷ   KM43  Lập Lá, Lâm Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận   0985555486 
15  Quầy Thuốc Phương Thảo   Quốc Lộ 27, Đắc Nhơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận   01639027822 
16  Quầy Thuốc Hồng Hạnh   Lập Lá, Lâm Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận   01632014711 
17  Quầy Thuốc Xuân Dung   Quốc Lộ 27  Đắc Nhơn, Ninh Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận   0985073747 
18  Quầy Thuốc  Bích Dung   Phú Thạnh, Mỹ Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận   0975138421 
19  Quầy Thuốc Phương Thu   Lê Duẫn, KP3 Tân sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận   01222211028 
20  Quầy Thuốc Anh Vũ   Thôn Tân Lập, Hòa Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận   0915775717