Ninh Phước

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Đại Lý Thảo   Ninh Quý 3, Phước Sơn, Ninh Phước, Ninh Thuận   068-2214744 
2  Y Học Cổ Truyền Đức Lập   15  Khu phố 2, Phú Quý, Ninh Phước, Ninh Thuận   0944343744 
3  Quầy Thuốc Huỳnh Nhị   Phú Quý, Phú Quý, Ninh Phước, Ninh Thuận   0906534014 
4  Quầy Khai Sinh (Quầy Ninh Quý cũ)   Ninh Quý, Ninh Quý, Ninh Phước, Ninh Thuận   01694380021 
5  Quầy Thuốc Linh Trang   Phước Khánh, Phước Thiện, Ninh Phước, Ninh Thuận   0937921248 
6  Quầy Thuốc Hoàng Ngọc   Hiệp Hòa, Thuận Hòa, Ninh Phước, Ninh Thuận   0945505935