Ninh Hoà

                    1  Nhà thuốc Hữu Nghị   286 Trần Quý Cáp, Ninh Hiệp, Ninh Hoà, Khánh Hòa   0906480012 
                    2  Nhà thuốc Nam Sinh Đường   Chợ Ninh Hòa, Ninh Hiệp, Ninh Hoà, Khánh Hòa   01239199573 
                    3  Quầy thuốc Thu Lan   212  Trần Quý Cáp, Ninh Hiệp, Ninh Hoà, Khánh Hòa   0974591500 
                    4  Quầy thuốc Thanh Bình   Chợ Đá Bàn, Ninh sơn, Ninh Hoà, Khánh Hòa   0986360073 
                    5  Quầy thuốc 36   QL1A Sơn Lộc, Ninh An, Ninh Hoà, Khánh Hòa   0938803888 
                    6  Quầy thuốc Minh Tâm   Xuân Hòa 2, Ninh Phụng, Ninh Hoà, Khánh Hòa   0974213632 
                    7  Quầy thuốc số 2   271  Trần Quý Cáp, Ninh Hiệp, Ninh Hoà, Khánh Hòa   02583844826 
                    8  Nhà thuốc Đồng Hưng   253  Trần Quý Cáp, Ninh Hiệp, Ninh Hoà, Khánh Hòa   02583502797 
                    9  Quầy thuốc 55   Xuân hòa 2, Ninh Phụng, Ninh Hoà, Khánh Hòa   0934711706 
                  10  Quầy thuốc Cao Vương   QL1A Sơn Lộc, Lạc An, Ninh Hoà, Khánh Hòa   0995584788 
                  11  Quầy thuốc Ngọc Thoại   Thôn Bình Sơn, Xã Ninh Thọ, Ninh Hoà, Khánh Hòa   01264756940 
                  12  Quầy thuốc Như Quỳnh   Chợ Văn Định, Ninh Đông, Ninh Hoà, Khánh Hòa   01688309933 
                  13  Quầy thuốc 45   Chợ Văn Định, Ninh Đông, Ninh Hoà, Khánh Hòa   0908298462 
                  14  Quầy Thuốc Số 17( Quầy Thuốc Minh Nguyệt cũ)   231 Nguyễn Trường Tộ, Ninh Hiệp, Ninh Hoà, Khánh Hòa   0989849082 
                  15  Quầy thuốc 29   Vân Thạch, Ninh Xuân, Ninh Hoà, Khánh Hòa   02583620159 
                  16  Quầy thuốc Tâm Đức 1   Phong Thạnh, Ninh Lộc, Ninh Hoà, Khánh Hòa   01228586173 
                  17  Quầy thuốc 60   228 Bến Đò, Ninh Hà, Ninh Hoà, Khánh Hòa   01266601745 
                  18  Quầy thuốc Lộc Nguyên   Ninh Yển, Ninh Phước, Ninh Hoà, Khánh Hòa   01667300668 
                  19  Quầy thuốc Mai Hương   Thôn Trung, Ninh Tân, Ninh Hoà, Khánh Hòa   01677573607