Ninh Hải

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Quầy Thuốc Thủy Mỹ   Khánh Sơn 1, Văn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận   0945519954 
2  Quầy Thuốc Số 46   KP6  Khánh Sơn 1, Văn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận   01689187824 
3  Quầy Thuốc Anh Khôi   Khánh Chữ 2, Khánh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận   0975666552 
4  Đông Y Tế An   80  Ngô Sỹ Liên, , Ninh Hải, Ninh Thuận   0984930128 
5  Quầy Thuốc số 26   Khánh Nhơn, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận   0975669721 
6  Quầy Thuốc Tư Mạnh   Thôn Mỹ Tân 2, Thanh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận   0912087175 
7  Quầy Thuốc Thanh Liên   Thôn Mỹ Phong, Thanh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận   0937099883