Ninh Giang

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT Thanh Hòa,74 Trần Hưng Đạo, TT Ninh Giang, Ninh Giang, Hải Dương Tạ Thị Thanh 03203767224
2 CN Ninh Giang QT số 8,Chợ Bùi, Hoàng Hanh, Ninh Giang, Hải Dương Lê Thị Hằng 0985234616
3 CN Ninh GiangQT số 7,Đà Phố, Hồng Phúc, Ninh Giang, Hải Dương Bùi Thị Phương 0982307132
4 QT số 6,Chợ Đình – Ứng Mộ, An Đức, Ninh Giang, Hải Dương Đoàn Thị Đắc 0984987968