Như Xuân

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 CN Dược Như Xuân QT Số 02,Chợ Yên Cát, TT Yên Cát, Như Xuân, Thanh Hóa Cao Thị Thảo 0373878133
2 CN Dược Như Xuân QT Thanh Thủy,Khu Phố 1, TT Yên Cát, Như Xuân, Thanh Hóa Nguyễn Thị Thủy 0373878258
3 CN Dược Như Xuân QT Hoan Thủy,96 D Quốc Lộ 15A Khu Phố 1, TT Yên Cát, Như Xuân, Thanh Hóa Lê Thị Thủy 0984393350
4 CT TNHH DP Hạnh Hải QT Chung Lực,9 Đường Z Khu Phố 1, TT Yên Cát, Như Xuân, Thanh Hóa Ngọ Thị Nhung 0988243148
5 Công ty CP dược vật tư y tế Thanh Hóa – CN dược Như Xuân – QT Nguyễn Thị Bích,Chợ Bãi Trành, Bãi Trành, Như Xuân, Thanh Hóa Nguyễn Thị  Bích 0986648673
6 QT Phạm Thị Toán,Thôn Cầu, Bãi Chành, Như Xuân, Thanh Hóa Phạm Thị Toán 0979925803
7 QT Tuấn Phượng,227, Khu Phố 4, Yên Cát, Như Xuân, Thanh Hóa Lê Thị Vân 0945237112